Vilanova i el disseny

L’Escola Politènica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú manté contacte amb diverses institucions d’àmbit nacional i internacional relacionades amb el disseny.

Convenis

  • Clúster del Packaging de Catalunya

pack cluster

Adherit a

  • Barcelona Centre de Disseny

bcd

  • Cumulus, International Association of Universities and Colleges of Arts, Design and Media

logo colour creative.ai